C Dilinde Çan Eğrisi Programı

Kullanıcının sınıf mevcudunu girdiği bir sınıfın ders notları klavyeden girilerek, ortalamanın altında alanların notları ve sayısı ekrana yazdırılacak

 

	
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(){
	int sayac=0, toplamNot=0, limit;
	float ortalama=0;
	printf("/* CAN EGRISI PROGRAMI  */ \n");
	
	printf("\nKac Ogrenci Girisi Yapacaksiniz: ");
	scanf("%d", &limit); //Kullanıcıdan sınıf mevcudunu istedik
	int sayi[limit];
		for(int i=0; i<limit; i++){ //Sürekli not girişi için döngümüzü kurduk
			printf("%d. not girisi yapiniz: ", i+1);
			scanf("%d", &sayi[i]);
			toplamNot = toplamNot + sayi[i]; //ortalama için gerekli toplamnotu bulduk
		}
	
	ortalama = toplamNot / limit; //sınıf ortalamasını aldık
	printf("\nSinif Ortalamasi = %0.2f \n", ortalama);
	
	for(int j=0; j<limit; j++){//sınıf ortalamasının altında kalanları listelemek için döngü kurduk
		if(sayi[j]<ortalama){ //ortalamanın altında olan öğrencileri tespit ettik
			printf("%d. Ogrenci %d alarak dersten kalmistir. \n", j+1, sayi[j]);//ortalamanın altında alan öğrenciler ekrana yazıldı
			sayac++; //ortalama altında kalan öğrencilerin sayısını bulduk
		}	
	}
	
	printf("\n\nRAPOR:Toplam %d kisi dersten kalmistir.",sayac);
	return 0;
}Yazar: Furkan EMRE

Eğer bana .NET mi yoksa PHP mi diye sorsalar hiç düşünmeden PHP derim çünkü biraz düşünsem cevabım .NET olacak!

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar