C# Dosya Yükleme MVC

View Kısmı ->

@Url.Action("Upload", "Home") // Home Controller'deki Upload fonksiyonuna gider.
<form action="@Url.Action("Upload", "Home")" method="post">
<input type="file" name="dosyaadi" id="dosyaadi">
<input type="submit" value="GONDER">
</form>

Action Kısmı

public ActionResult Upload(HttpPostedFileBase dosyadi)
{
      if (dosyadi!= null && dosyadi.ContentLength > 0)
      {
        var fileName = Path.GetFileName(dosyadi.FileName);
        var path = Path.Combine(Server.MapPath("kaydedilecek_dosya_uzantisi/"));
        Directory.CreateDirectory(path);
        var path2 = Path.Combine(path, fileName);

        dosyadi.SaveAs(path2);
      }
}

Yazar: Furkan EMRE

Eğer bana .NET mi yoksa PHP mi diye sorsalar hiç düşünmeden PHP derim çünkü biraz düşünsem cevabım .NET olacak!

Bu yazıyı paylaş

 • facebook-share
 • tweet-it
 • friendfeed
 • plus-it

yorumlar