0

ASP.NET ile sayfa adresini alma

string adres = Request.Url.AbsoluteUri;

şeklinde bir kullanımı vardır.

Tam URL : http://www.furkanemre.com.tr/dosyalar/sayfalar/index.aspx?q=furkan571

Request.ApplicationPath : /dosyalar

Request.CurrentExecutionFilePath : /dosyalar/sayfalar/index.aspx

Request.FilePath : /dosyalar/sayfalar/index.aspx

Request.Path : /dosyalar/sayfalar/index.aspx

Request.PhysicalApplicationPath : d:\Inetpub\wwwroot\Websitename\dosyalar\

Request.QueryString : /dosyalar/sayfalar/index.aspx?q=furkan571

Request.Url.AbsolutePath : /dosyalar/sayfalar/index.aspx

Request.Url.AbsoluteUri : http://www.furkanemre.com.tr/dosyalar/sayfalar/index.aspx?q=furkan571

Request.Url.Host : localhost

Request.Url.Authority : furkanemre.com.tr

Request.Url.LocalPath : /dosyalar/sayfalar/index.aspx

Request.Url.PathAndQuery : /dosyalar/sayfalar/index.aspx?q=furkan571

Request.Url.Port : 2000

Request.Url.Query : ?q=furkan571

Request.Url.Scheme : http

Request.Url.Segments : /

dosyalar/
sayfalar/
index.aspx

MankeRufer

Full Stack Developer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.