0

MankeRufer Nedir?

MankeRufer nedir? sorusundan önce aslında anagramın tanımını yazmamız lazım.

Anagram: Bir kelimenin veya sözcük grubunun harflerinin yeri değişmesiyle yeni bir kelime elde edilmesidir.

Örneğin SILENT kelimesi harflerin yerini değişince LISTEN veya HEART kelimesi yerleri değişince EARTH olması gibi.

Bu bağlamda MankeRufer, Furkan Emre harflerin yeri değişerek kullanılan bir kelimedir.